<b>Verhoeven BV</b> Verhoeven BV Van afval naar grondstof
 

Visie

In een wereld waar snelheid, flexibiliteit en kwaliteit in een transport steeds belangrijker wordt, weet Verhoeven BV een hoge solide kwaliteitsstandaard te waarborgen en te handhaven. Daar men in het bezit is van een eigen onderhoudsplaats, voorzien van gespecialiseerde mensen, verkeert het materieel in een topconditie.

Hierbij staan persoonlijk contact, servicegerichtheid en ‘n klantvriendelijke benadering voorop.

 
 
 

1.   Organisatie Verhoeven BV

Verhoeven BV verhuurt diverse containers, variërend qua inhoud van 1m3 tot 30m3, die worden gebracht en afgevoerd door eigen chauffeurs.

Op onze terreinen is een weegbrug aanwezig die de gehele week geopend is voor het uitvoeren van wegingen en innamen van grond, hout, snoeihout, puin, bouw en sloopmaterialen voor zowel particulieren als bedrijven.

Ook is er een opslag van diverse soorten zand en grind, wat iedere dag kan worden afgehaald en/of geleverd.

Verhoeven BV werkt vanuit Breda en Tilburg, waarvan de laatstgenoemde fungeert als het hoofdkantoor. Het personeel is afkomstig uit de afvalbranche en in het bezit van de juiste kennis en deskundigheid en allen in het bezit van het VCA-certificaat. Hierdoor kan Verhoeven BV de klant extra persoonlijke aandacht geven en optimaal adviseren.

1.1   Concept Verhoeven BV
Uit marktonderzoek is gebleken dat de kosten voor het afvoeren en verwerken van afval de laatste jaren flink zijn gestegen en ook de voorwaarden en uitvoering van de dienstverlening enigszins zijn veranderd.

Met deze kennis heeft Verhoeven BV een strategie ontwikkeld die bij haar bedrijf past. Dit houdt in dat Verhoeven BV door een efficiënte werkwijze en beheersing van kosten, de klant een zo gunstig mogelijk tarief kan aanbieden.

2.   Dienstverlening Verhoeven BV

Verhoeven BV is een professionele en milieubewuste afvalinzamelaar, die met een klantgerichte aanpak een compleet dienstenpakket voor het inzamelen van afval levert.

2.1   Doel Verhoeven BV
Verhoeven BV biedt haar diensten aan bij particulieren, bedrijven en bouw gerelateerde bedrijven, verenigingen en openbare instellingen in de regio Zuid West Nederland. Met een professionele en klantgerichte aanpak is Verhoeven BV actief in de verschillende takken van dienst van de afvalinzameling en is daardoor waakzaam voor de bedreigingen en alert voor de kansen. Het streven is, door de flexibele en klantgerichte houding van de onderneming, tegen zo laag mogelijk kosten de dienst te verlenen zoals afgesproken is.

Het complete dienstenpakket dat Verhoeven BV aanbiedt, bestaat uit:

 • rolcontainers, voor o.a. bedrijfsafval, papier/ karton, glas, swill, archief en folie
 • afzetcontainers, voor alle afvalstromen
 • inzameling klein gevaarlijk afval

2.2   Producten en Diensten Verhoeven BV
Inzamelen en verwerken van afvalstoffen van particulieren, openbare instellingen, midden klein bedrijven en industrie vormen de core business van Verhoeven BV. Het intensieve contact met de klant maakt het mogelijk de te verlenen dienst op maat te leveren met de door de klant gewenste container.

Verhoeven BV beschikt over een uitgebreid assortiment containers, rolcontainers variërend in de maten 120 liter t/m 4500 liter en afzetcontainers in de maten 2,5 m3 t/m 40 m3. Het gehele assortiment containers voldoet, net zoals de verpakkingsmaterialen voor de afvoer van klein gevaarlijk afval, aan alle door de EU gestelde voorwaarden en eisen.

3.   Werkwijze van Verhoeven BV

Verhoeven BV weet door haar deskundige benadering en nauwlettende kijk op de markt, precies wat de tekortkomingen zijn in de afvalbranche. De trend die de laatste jaren het handelen van de grote inzamelaars overheerst heeft, werd gekenmerkt door afwachtendheid en nalatigheid naar de consument toe om het beste voor hem/haar te garanderen. Daar tegenover staan de persoonlijke aandacht en een goede en flexibele dienstverlening bij Verhoeven BV hoog in het vaandel, zodat het beste voor de klant wel gerealiseerd kan worden.

De prijsgarantie die Verhoeven BV kan bieden is zeer gunstig en gewaarborgd door de continue zorg om de overheadkosten op een gelijk niveau te houden. Voor de klant is het daarom zeker de moeite waard om de afvalstromen binnen het bedrijf of op de locatie eens kritisch onder de loep te nemen aan de hand van onze milieuscan. Deze milieuscan is ontwikkeld door Verhoeven BV om, mede met de klant, duidelijk te krijgen welke afvalstromen de klant daadwerkelijk heeft, zodat ook alleen daarvoor betaald hoeft te worden.

Verhoeven BV maakt uw afvalhuishouding inzichtelijk en de afvalmarkt duidelijk en transparant. Tevens geeft Verhoeven BV een advies aan de klant hoe de hoeveelheid afval zo snel mogelijk kan worden teruggedrongen. En een mogelijke instructie aan de medewerkers, over bijvoorbeeld het belang van afvalscheiding en veranderingen in milieu en wetgeving.

De verkoopmedewerkers van Verhoeven BV hebben een actieve en dynamische rol in het benaderen van potentiële klanten, wat op een continue basis gebeurt. Naast de evaluatie van het afval en het maken van de milieuscan, benutten zij de afspraak als kans om de klant en zijn verwachtingen te leren kennen en dragen er op die manier zorg voor dat Verhoeven BV de afgesproken dienst op maat kan leveren.

Na de beslissing van de klant om de inzameling van het afval door Verhoeven BV te laten uitvoeren, nemen de verkoopmedewerkers het ook op zich om te zorgen dat alles op de juiste manier en zonder overlast voor de klant wordt geregeld. Dit bestaat uit het verwerken van alle gegevens in de administratie van Verhoeven BV, het versturen van de eventuele opzegbrief naar de huidige leverancier en het plaatsen van de overeengekomen containers bij de klant op de locatie. Verhoeven BV levert graag een bijdrage aan de plannen van de klant om de kosten te beheersen en we verheugen ons dan ook altijd op de toekomstige samenwerking.

3.1   Activiteiten Verhoeven BV

3.1.1   De rolcontainer activiteiten
Het aanbod van rolcontainers dat Verhoeven BV de klant aanbiedt, bestaat uit:

 • 120 liter
 • 240 liter
 • 660 liter
 • 750 liter
 • 1100 liter
 • 1600 liter
 • 2500 liter
 • 4500 liter

De klant heeft verschillende mogelijkheden met betrekking tot de ledigingsfrequentie, die contractueel vastgelegd zal worden. Uiteraard bestaan er altijd de mogelijkheden voor extra ledigingen of ledigingen op afroep. Met dit arsenaal aan rolcontainers kan de onderneming zorg dragen voor het afvoeren van de volgende verschillende afvalstromen:

 • bedrijfsafval; alle proces gerelateerde afvalstoffen
 • papier / karton; al het voorkomende papier en/of karton afval inclusief eventueel voorkomende nietjes, paperclips, etc.
 • plastic
 • glas
 • swill
 • archief
 • hout

3.1.2   De afzetcontainer activiteiten
Het aanbod van afzetcontainers dat Verhoeven BV aanbiedt, bestaat uit:

 • 2,5 m3
 • 4 m3
 • 7 m3
 • 10 m3
 • 12 m3
 • 15 m3
 • 20 m3
 • 30 m3

De lediging van deze containers gebeurt op afroep. De opgehaalde afvalstoffen worden, net als bij de rolcontainers, rechtstreeks afgevoerd naar de eindverwerker. Verhoeven BV benadrukt daarom ook de sortering aan de bron, zodat een hoog verwerkingsniveau gegarandeerd kan worden.

De afzetcontainer is een hulpmiddel voor het afvoeren van de volgende afvalstromen:

 • bouw- en sloopafval
 • bedrijfsafval
 • papier / karton
 • houtafval
 • puinafval
 • dakleer
 • grond (e.v.t. vervuild met puin)
 • asbest
 • en zijn geschikt als magazijn of tijdelijke opslagruimte

3.1.3   De Klein Gevaarlijk Afval inzameling activiteiten
Het aanbod van de KGA verpakkingsmaterialen dat Verhoeven BV aanbiedt, bestaat o.a. uit:

 • 60/ 200 liter stalen stop/ dekselvat
 • 100/ 200 liter accu box
 • 60/ 200 liter kunststof stop/ dekselval
 • HTL/ LTL box
 • big-bag
 • 1000 liter IBC
 • milieubox
 • 10/ 25 liter jerrycan
 • 800 liter SAP container
 • 30/ 60 liter ziekenhuisvat

De lediging van deze verpakkingsmaterialen gebeurt ook op afroep. De opgehaalde afvalstoffen worden weer rechtstreeks afgevoerd naar de eindverwerker. Verhoeven BV benadrukt ook hier de sortering aan de bron, zodat een hoog verwerkingsniveau gegarandeerd kan worden.
Deze verpakkingsmaterialen zijn een hulpmiddel voor het afvoeren van o.a. de volgende afvalstromen:

 • TL lampen
 • verf/ inktafval
 • accu's
 • oliehoudend garageafval
 • koelvloeistof
 • lege verontreinigde emballage
 • anorganische basen/ zuren
 • batterijen
 • KGA bouwafval
 • e.d.