<b>Verhoeven BV</b> Verhoeven BV Van afval naar grondstof
 

Grondbank

Verhoeven BV is dé partner voor verantwoorde afvoer en verwerking van grondstromen. Verhoeven BV heeft op dit gebied een jarenlange expertise, bezit grondige kennis, de benodigde vergunningen en heeft nauw contact met overheden.

Verhoeven BV bewaakt het complete proces van inname, keuring t/m verwerking. Dit alles garandeert een praktische en gecertificeerde aanpak van de grondstromen. Voor de klant een garantie voor betrouwbare berging van de vrijgekomen grond, conform de juiste procedures en met de noodzakelijke vergunningen en rapporten.

Onze opdrachtgevers zijn naast ondernemingen in de bouw, wegenbouw en het grondverzet ook inzamelbedrijven, milieuparken en andere overheidsorganisaties.

 
 
 

Werkwijze

Verhoeven BV verzamelt op haar bedrijfsterrein partijen grond. De grond is afkomstig vanuit containers of wordt aangeleverd door derden. Grond wordt op basis van kwaliteit opgebulkt en de kwaliteit wordt hierna definitief bepaald. Hierna kan de grond weer worden ingezet voor toepassing in werken. Verhoeven BV wil met het systematisch kwalificeren van partijen grond bewerkstelligen dat partijen grond op milieuverantwoorde wijze worden verwerkt.

Door hergebruik van partijen grond draagt Verhoeven BV bij aan een lagere milieubelasting. Als dat op gestructureerde en duidelijke wijze plaatsvindt, wordt er gewerkt volgens een kwaliteitszorgsysteem op basis van BRL 9335-1.